از خدا می خواهم که به این بنده ی گناهکار توفیق دهد که بتواند قدمی کوچک اما تاثیر گذار در جهت نشر آرمان 

ها و راه روشن شهدای والا مقام بردارد و این کار جز با لطف خدا و عنایات خاص اهل بیت علیه السلام و شهدای 

عزیز صورت نخواهد گرفت.امیدوارم بتوانم در این راه موفق شوم و بتوانم راه شهیدان را به بهترین نحو ممکن ادامه دهم انشاءالله.


                    1397/5/4     انشاءالله خدا ازمان راضی باشد                        یاعلی مدد علیه السلام